Gå tilbake

STRATUM3D Leiefinansiering

Hvorfor velge leiefinansiering?

 • Leiefinansiering gir kunden full bruksrett til utstyret gjennom hele avtaleperioden

 • Leiefinansiering frigjør midler som kunde kan bruke til andre investeringer.

 • Leiefinansiering belaster ikke investeringsbudsjettet.
 • Leiefinansiering gir bedre kontantstrøm og bedre likviditet.
  Betaling i takt med verdirealisering av objektet gir bedre cash-flow, og dermed bedre nøkkeltall når kostnader og inntekter samkjøres

 • Leiefinansiering gjør at kunden ikke trenger å forskuttere merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet.

 • Leiefinansiering gir kunden en enkel budsjettering og regnskapsføring. Leien er kjent gjennom hele avtaleperioden, og utgiftsføres i sin helhet.
 • Leiefinansiering gir bedre forholdstall i balansen. Små og mellomstore bedrifter kan utgiftsføre kostnaden direkte som en driftskostnad, noe som gjør det forutsigbart og enkelt å budsjettere.

 • Leiefinansiering gir kunden en enkel budsjettering og regnskapsføring. Leien er kjent gjennom hele avtaleperioden, og utgiftsføres i sin helhet.

 • Leiefinansiering binder ikke opp annen sikkerhet eller garanti fra banken.

 • Ved leiefinansiering er sikkerheten i utstyret som regel tilstrekkelig.

Høres dette interessant ut? Kontakt oss