Gå tilbake

En introduksjon til digitalisering og 3D printing av reservedeler

Digitale inventarløsninger har vist seg å være avgjørende for å forbedre effektiviteten og produktiviteten til bedrifter, spesielt innen additiv produksjon, som inkluderer 3D-printing. Når det gjelder reservedelslager, kan digitalisering være spesielt gunstig. La oss se nærmere på noen av de viktigste punktene og fordelene ved digitalisering av reservedelsinventar i 3D-printing:

 

Redusere kostnader:
Tradisjonell lagring av reservedeler kan være kostbart, spesielt når det gjelder lagringsplass, vedlikehold og administrasjon. Ved å digitalisere deler av reservedelsinventaret og implementere 3D-printingsteknologi, kan bedrifter betydelig redusere kostnadene og samtidig redusere risiko for lang nedeitd.
Digitale lagringsløsninger eliminerer behovet for fysiske lagerlokaler, og 3D-printing gjør det mulig å produsere reservedeler på etterspørsel, uten behov for store produksjonspartier. Dette fører til betydelige kostnadsbesparelser knyttet til lagerhold, personal og overflødig lagervare.

Daimler automotive

Bygge raskere forsyningskjeder:
Digitalisering av reservedelsinventar og 3D-printingsteknologi muliggjør raskere og mer effektive forsyningskjeder. Ved å ha en digital database over delene og kunne produsere dem internt ved behov, reduseres ventetiden for å få tilgang til reservedeler. Dette bidrar til å akselerere produksjonsprosessen og redusere nedetid i tilfelle utstyrsfeil. Raske forsyningskjeder er avgjørende for å opprettholde et konkurransefortrinn i dagens marked.

Filterhus laget med PPS

Bygge raskere forsyningskjeder:
Digitalisering av reservedelsinventar og 3D-printingsteknologi muliggjør raskere og mer effektive forsyningskjeder. Ved å ha en digital database over delene og kunne produsere dem internt ved behov, reduseres ventetiden for å få tilgang til reservedeler. Dette bidrar til å akselerere produksjonsprosessen og redusere nedetid i tilfelle utstyrsfeil. Raske forsyningskjeder er avgjørende for å opprettholde et konkurransefortrinn i dagens marked.

Muliggjøre produksjon i lavt volum:
Tradisjonelle produksjonsmetoder har begrenset fleksibilitet når det gjelder å produsere i lavt volum. Med digitalt inventar og 3D-printing kan bedrifter enkelt produsere deler i lavt volum etter behov. Dette eliminerer behovet for store produksjonspartier og reduserer kostnadene knyttet til overproduksjon og lagring av overskuddslager. 3D-printing gir også muligheten til å produsere komplekse geometrier og tilpasse reservedeler etter behov, uten behov for ekstra verktøy eller produksjonsomstilling.

Redusere eller eliminere stående inventar:
Digitale inventarsystemer og 3D-printing gir bedrifter muligheten til å redusere eller eliminere stående inventar. Ved å digitalisere reservedelsinventaret og produsere deler ved behov, kan bedrifter raskt identifisere tilgjengelige deler og produsere dem etter behov. Dette bidrar til å unngå overbestilling av deler og reduserer behovet for store lagerbeholdninger. Som et resultat kan bedrifter redusere kapitalbinding og frigjøre midler til andre viktige områder.

Maskindeksel - kilde: NEXA3D

Desentralisert produksjon:
Digitalisering av reservedelsinventar og 3D-printingsteknologi åpner opp for desentralisert produksjon. Ved å ha en digital database over delene kan bedrifter distribuere produksjonen til ulike produksjonsanlegg eller partnere rundt om i verden. Ved å implementere 3D-printing kan bedrifter produsere delene lokalt ved behov, noe som reduserer behovet for langdistansefrakt av deler og forkorter leveringstider. Desentralisert produksjon i kombinasjon med digitalt reservedelsinventar og 3D-printing kan bidra til å styrke fleksibilitet og responstid.

Digitale inventarløsninger og 3D-printing gir ikke bare økonomiske fordeler for bedrifter, men de bidrar også til å redusere karbonavtrykket. Ved å produsere deler lokalt etter behov og unngå overproduksjon, reduseres behovet for langdistansefrakt og ressursbruk. Dette fører til en mer bærekraftig tilnærming til reservedelsadministrasjon og produksjon.

I en tid der teknologien raskt utvikler seg, kan bedrifter og industrier begynne å dra nytte av digitalisering av reservedelsinventar i kombinasjon med 3D-printing. Ved å redusere kostnader, bygge raskere forsyningskjeder, muliggjøre produksjon i lavt volum, redusere eller eliminere stående inventar, desentralisere produksjon og redusere karbonavtrykket, kan bedrifter oppnå økt effektivitet, kostnadsbesparelser og bærekraftig vekst.

Kilde: All3DP

I tillegg til digitalisering og 3D-printing kan 3D-skanning og Reverse engineering være verdifulle verktøy i digitaliseringen av reservedelsinventar.

3D-skanning gir nøyaktige digitale kopier av eksisterende reservedeler, selv når originale tegninger eller designfiler mangler. Reverse Engineering analyserer og dekonstruerer reservedeler for å skape digitale reproduksjoner eller forbedrede versjoner. Disse teknologiene muliggjør enklere tilgang til reservedeler, reproduksjon av utgåtte eller ødelagte deler etter behov og muligheter for forbedring og optimalisering.
Ved å bruke 3D-skanning og Reverse Engineering i digitaliseringen av reservedelsinventar, kan bedrifter oppnå økt effektivitet og produktivitet i reservedelsadministrasjonen.

Kilde: Shining3d

Høres dette spennende ut? Kontakt oss i STRATUM3D så vi kan hjelpe dere med prosessen og velge hvilke type teknologi som er best egnet til deres bruk! 

Kontakt oss