Gå tilbake

Industriell 3D printing med høyytelsespolymerer kan erstatte tradisjonelle metalldeler

Det er absolutt ingen hemmelighet at 3D printing blir integrert i flere og flere sektorer. Dette inkluderer mer tradisjonelle produksjonsindustrier, der additiv produksjon i økende grad blir tatt i bruk som en komplementær teknologi for å produsere lettere, men likevel sterke deler. Eller i det minste er det tilfellet for Société Parisse, et fransk selskap […]