Gå tilbake

Støpegods inspeksjon gjort enkelt med Shining3D Freescan

Støpegods inspeksjon gjort enkelt med Shining3D Freescan

Nøyaktig og pålitelig del inspeksjon er avgjørende for produktkvalitet og pålitelighet i industri og produksjon. Metrologisk 3D-skanningsteknologi har vist seg å være et utmerket verktøy for digitalisert inspeksjon, noe som letter arbeidsflyten samtidig som den forkortes betydelig.

Ettersom metrologiske 3D-skannere blir mer kosteffektive og enklere i bruk, er gapet mellom 3D-skanning og andre måleteknologier i ferd med å lukkes.

Mens effektive og høykvalitets metrologi 3D-skannere blir enklere å bruke, er læringskurven for utstyret ofte høy, programvaren er kompleks å betjene, og skannerens effektive opptak av bevegelse er en oppgave som brukeren først må venne seg til.

Denne virkelige kunde saken om inspeksjon av støpegods viser hvor enkelt og presist det er å inspisere industrielle deler.

Hvert hjørne og hver vinkel i denne testrapporten er rik på informasjon.
En så kompleks del krever detaljert informasjon for å sikre stabiliteten og sikkerheten til produktet. Hvordan kan du få en så detaljert rapport? La oss legge ut på en rask, effektiv og problemfri reise med støpe-inspeksjon

Høykvalitets støpegods for krevende bruksområder

Ofte når et parti støpegods forlater fabrikken, ber kunden om en detaljert inspeksjonsrapport før maskinbearbeiding.

I dette spesielle tilfellet har produktet noen svært komplekse karakteristikker. Støpegodset er ulikt formet og har flere buede overflater, noe som gir utfordringer for manuell måling.

Hindringene ved bruk av CMM (coordinate measure machine) i dette tilfellet er de store arbeidsvolumene og faren ved skade verktøyet som er utsatt med CMM. Men også viktig, de indre hulrommene til støpet må også måles nøyaktig.

Alt tatt i betraktning er inspeksjon av støpegods med en berøringsfri, høypresisjons 3D-skanner den ideelle løsningen.

3D datainnsamling av støpekroppen

I det første trinnet av prosessen skannes hele støpingen for å få den ytre formen til delen.
Fordi støpegodset var tungt og vanskelig å flytte, var det enkelt å flytte seg rundt med Freescan UE på kun 750g for innsamling av all data.

Skann data for støpingen som er anskaffet av FreeScan UE

Skanning av det indre hulrommet

Kutting av støpegods

For å inspisere det indre hulrommet av delen, var det nødvendig å kappe og slipe en del for anskaffelse av data av det indre partiet.

Fullstendige og feilfrie data kan oppnås takket være kapasiteten til programvaren som muliggjør sømløs sammenføyning av alle delene.

Merk:

Støpedeler kan bli påvirket av krymping på grunn av temperaturendringer under støpeprosessen.

Spesielt i det indre hulrommet kan dårlig kontroll føre til ujevn vegg tykkelse og påvirke produktets ytelse.

Denne uforutsigbarheten kan unngås effektivt ved å regelmessig utføre inspeksjon av indre hulrom med en 3D-skanner.

Skanningsdata for indre hulrom

Inspeksjon

Inspeksjonsrapport

Dataene som innhentes importeres til Geomagic Control X for inspeksjon.
Bruk av en inspeksjonsprogramvare i direkte forbindelse med FreeScan UE muliggjør direkte utgang av et sett med påkrevde rapporter, i dette tilfellet bearbeidingsgodtgjørelsesrapporten, utseende og indre hulromsrapport, så vel som dimensjonsrapporten. Totalt 46 poeng ble målt og detaljerte resultater oppnådd

Berøringsfrie, høypresisjonseffektive måleverktøy er kritisk til å oppnå detaljerte og nøyaktige inspeksjonsresultater

FreeScan UE kan betjenes fleksibelt i et bredt spekter av miljøer, noe som muliggjør skanning i storformat og rask tilgang til komplette høykvalitets 3D-data av deler, og gir sterk støtte for data av detaljerte inspeksjonsrapporter.

Inspeksjonsrapport

SHINING 3D utviklet FreeScan UE for å gjøre svært presise 3D-skannedata for «reverse engineering» og inspeksjon tilgjengelig og enkel å betjene for bedrifter og enkeltpersoner som opererer i industri- og fabrikkmiljøer.

Kontakt oss i dag via post@stratum3d.no for å finne ut hvordan FreeScan serien kan hjelpe deres bedrift med å lykkes.